P O D Z I Ę K O W A N I E

Zarząd Powiatowy  TPD dziękuje wszystkim darczyńcom za wsparcie finansowe dla naszej organizacji

przekazując  1% podatku za 2017r. oraz za 2018r.

Dzięki Państwa hojności pieniądze zostaną przeznaczone dla dzieci podopiecznych  ZP TPD w Ostrowi Maz.

Zarząd Powiatowy TPD