P O D Z I Ę K O W A N I E

Dziękujemy wszystkim ,którzy odpowiedzieli na naszą prośbę i wpłacili darowizny na wyjazd do FRANCJI

dla Sebastiana Malanki ucznia klasy V

Sebastian mógł zwiedzić , zobaczyć  PARYŻ-DISNEYLAND-ZAMKI w DOLINIE LOARY – LUKSEMBURG